The West Ottawan

Ashton Garcia

Ashton Garcia, Writer

Accidentally Short

Ashton is in choir and loves drawing, especially on their phone. Ashton enjoys writing stories when they're bored.

 

All content by Ashton Garcia
Activate Search
Ashton Garcia